Katanoata Ibukin Ana Mawa MWYSSA

Nakoina aomata ake a tia ni kabaei araia n ana mawa te MWYSSA n post akana oti inano

1. Social Benefit Officer L15-14/13-12

2. Assistant Social Welfare Officer L13-12/11-10

3. Office Manager L12-11

Kama butiaki bwa kama nori arami i nano ikai ao n kama roko ni ira te test ae ena karaoaki n te BTC JSS classroom, Betio nte aoa 3:00pm n bong akana oti inano.

Social Benefit Officer - Wednesday, 27/7/2022

Assistant Social Welfare Officer - Friday, 29/7/2022

Office Manager - Tuesday,2/08/2022

Kam bati n rabwa

media
Image
Posts