KATANOATA!

AIKAI KAMATAATA IBUKIN TE MWANE IBUKIA AKE AKI MWAKURI

(SUPPORT FUND FOR UNEMPLOYED)

 

  • E riai am ririki ni maiu 18 nakon 59

  • Ataein te reirei ake a mwanenaki iroun te tautaeka, e aki reke nakoia te mwane aei n reitaki ma buure ni karabuti

  • E na iai tuaa nakoia ake a kabongana buakaa te mwane

  • Uota am ID card man MOJ ke am bongi ni bung ke am passport ae tuai bane taina

  • E aki kabooaki te booma (form) ao a butiaki kauntira bwa a riai n anganako te booma n akea tauana ibukin bwakamwane mairoun te kauntira

  • E uki anaan te booma nikarokoa te tai ae na manga bon katanoataaki

  • Ibukin titiraki ao reitaki ma te aobiti MWYSSA iaon 75022120, 75021015 ke ASWO's n ami abamwakoro

 

Kam Bati n Rabwa

Application Forms and Official Documents Online

Mauri All

MWYSSA is very pleased to inform you all that application forms and other documents are now available for view and download online. Simply hover your mouse on the Downloads menu located on the far top right and browse through the categories for your required document or simply click the links below to directly take you to a download 

Kam bati n rabwa