Mauri Ngkami,

Nakoimii kaara ake a tia n rin aramii n te MWYSSA ibukin ami mwane ni kara, kamma taiaoka n noora arami ma ami tabo n anai mwane i nano ikai

Kaain Betio, aramii ae iaon kawaina n tia ao ni manga toka naba ikai n te tai ae e waekoa ma kamma kakaninganinga

Kam bati n rabwa