Invitation Announcement for NGO Act Consultation

Nakoia Communities, NGOs, ao rabwata aika inaomata iaon TUC. E katanoata MWYSSA ni mwangana are tabe ma NGOs bwa iai te kaongora iaon waaki n katamaroa nakon te Tua ae te Incorporated Society Act 2002.Aio aron tein kawaran taabo

  • St Iotebwa Mwaneaba – June 10,2022 – 10:00AM, ibukin mwakoro mai Bairiki nako Ambo
  • Rurete Mwaneaba – June 13, 2022 – 10:00AM, ibukin mwakoro mai Taborio nako Bikenibeu West
  • Cascony Mwaneaba – June 15, 2022 – 10:00AM, ibukin mwakoro mai Bikenibeu East nako Temwaiku & Tanaea

Kam kaungaaki bwa kam na bon riai n roko ibukin iango ni katamaroa ao ni ibuobuoki nakon te Tua aio.

Kamwa taiaoka ni kaei tabo n kaongora ake kam uakaan ma ngaia.

Kam rabwa

Mai iroun Tia Koroboki

MWYSSA.