Kamarurung Friendly Match toward the 16 days of activism

Mauri ngkami ni kabane, Private Sectors, Ministries,SOEs,botaki n aine, Individuals ao ngkami ake a babane nanomi n te kamarurung.

E tauraoi MWYSSA,  Women Development Department ni karaoa ana waaki ni kamarurung ibukin bukamaruan ana 16days of activism are e na bwakara raoi nanon bong aika 25th November - 9th December 2022.

Iai uoua ana Sport , ao physical exercise ibukin te kamarurung.

1. Te Basketball (Ladies Team)

2. Te Badminton (Pairs Ladies Team)

3. Te Kabwaka rarawata (Individual Ladies)

Iai uoua divisions ibukin Sport aikai bwa Division 1 ao Division 2. 

Iai naba uoua tein te kaniwanga bwa te moanna ao te kauoman.

E a uki te kabaeara moa man te bong aio 14th October ao n toki 21st October.

Bon te bwana ni bubutii ami boutoka nakon te waaki ni kamarurung bwa ngaia uarereken butinakon aoraki ake aki ewewe n aron NCDs ao uarereken naba kabonganaan bwainaoraki ake a kakaboaki.

Ti a tauroi ni butimwai ngkai iaon te email address aio, or kaam.ekeuea@mwysa.gov.ki

or eremwati.iota@mwysa.gov.kianeetition@gmail.com or iotia.paul@mwysa.gov.ki or call Mwyssa phone: 75021017, 75022120 Sport Division.

Kam bati n rabwa,

Ti na bane n tekeraoi