Kawaran te Tautaeka ni Kiribati iroun te Tautaeka n Tiaina

Iai kawaran ara Tautaeka n Kiribati iroun te tiim man te Tautaeka n Tiaina nte Kanimabong aio ae 27 n Meei, 2022. Ibukin rongorongona ae e bwanin ao kawara ana FB page Office of te Beretitenti ikai: OBPostKawaranTautaekanKiribatiirounTautaekanTiaina